Läkerol - Läkerologram 

Director: Alexander Biörsmark

Photgrapher : Viktor Skogkvist 

Producer: Jacob Fagerström 

Postprod: Alexander Biörsmark